CLASSES DE PROVA PER A NENS I NENES, JOVES I ADULTS

Les classes de prova tindran una durada d'una hora i mitja. El Timbal es reserva el dret d'anul·lar una sessió per causes de força major. En aquest cas us n' informarem amb antelació.